Hoofdindex AutoCAD Protocol
Book Details :
LanguageEnglish
Pages265
FormatPDF
Size5.32 MMB

engbookspdf

Hoofdindex AutoCAD ProtocolPreface 

Voor u treft u aan het "AutoCAD protocol" van de Universiteit te Leiden. In deze map zijn afspraken vastgelegd voor het gebruik van CAD t.b.v. Universiteit te Leiden voor de belanghebbende disciplines. Naast de toepassing voor intern gebruik kunnen de afspraken als leidraad dienen voor nog op te zetten projecten. Doelstelling van de afspraken is dat door de disciplines optimaal van CAD gebruik gemaakt kan worden, zowel binnen de eigen discipline als voor de afstemming tussen de disciplines onderling. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen is ervoor gekozen de afspraken te koppelen aan de "nl/sfb elementenmethode 1991" codering. Daarnaast is ervoor gezorgd dat de afspraken het vervaardigingproces niet vertragen of dat extra toepassingssoftware noodzakelijk is. De nadruk ligt op afspraken voor integraal gebruik van CAD voor de diverse disciplines. M.b.t. schema's en details zijn de afspraken beperkt om onnodige "regelzucht" te voorkomen. Het tekenen met de applicatie pakketten StabiCAD en Nordined is toegestaan mits voldaan wordt aan de afspraken omschreven in dit “AutoCAD protocol